งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ภายในวัดเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 149 ครั้ง


    วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ภายในวัดเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม