เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำนวยความสะดวกในกิจกรรมแจกอาหารผู้ได้รับผลกระทบโควิท-19 บริเวณหน้าบ้านประธานชุมชนสิริจิต


เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 33 ครั้ง


    นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สั่งการบูรณาการทุกฝ่าย ได้แก่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศกิจ กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม ในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมแจกอาหารผู้ได้รับผลกระทบโควิท-19 บริเวณหน้าบ้านประธานชุมชนสิริจิต ซึ่งกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภาพกิจกรรม