งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าโรบินสันกำแพงเพชร เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 144 ครั้ง


    วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าโรบินสันกำแพงเพชร เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสาระสำคัญเป็นการผ่อนคลายมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมจากที่เคยผ่อนคลายไว้แล้ว เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง


     ซึ่งห้างสรรพสินค้าโรบินสันกำแพงเพชร มีมาตรการรักษาความปลอดภัย 5 ข้อ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ คัดกรองเข้มงวด งดความแออัด ติดตามให้มั่นใจ สะอาดทุกจุดในเชิงรุก และลดการสัมผัสภาพกิจกรรม