กองวิชาการและแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการวิ่งรถประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคโควิท 19 ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 21 ครั้ง


    วันที่ 18 พฤษภาคม2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองวิชาการและแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการวิ่งรถประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคโควิท 19 ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคโดยไม่ตื่นตระหนกตกใจ รู้วิธีการดูแลป้องกันตนเองและครอบครับจากโรคโควิด 19 โดยในการนี้ กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมอำนวยความสะดวกในการวิ่งรถประชาสัมพันธ์ในเขตชุมชนต่างๆภาพกิจกรรม