เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ,สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกำแพงเพชร และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขากำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 178 ครั้ง


    เทศบาลเมืองกำแพงเพชรติดตามการดำเนินงาน ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ,สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดกำแพงเพชร ,งานสุขาภิบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกำแพงเพชร และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขากำแพงเพชร เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสาระสำคัญเป็นการผ่อนคลายมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมจากที่เคยผ่อนคลายไว้แล้ว เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง


     ซึ่งห้างสรรพสินค้าโรบินสันกำแพงเพชร มีมาตรการรักษาความปลอดภัย 5 ข้อ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ คัดกรองเข้มงวด ,งดความแออัด, ติดตามให้มั่นใจ, สะอาดทุกจุดในเชิงรุก, และลดการสัมผัส,ซึ่งตลอดเวลาจะมีประชาชนทั่วไปหมวนเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกำแพงเพชร เป็นจำนวนมาก และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร จึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดดังกล่าวภาพกิจกรรม