โรงพยายาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคและกลุ่มผู้สูงอายุ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 110 ครั้ง


    ในวันที่18 19 และ20 พ.ศ.2563 โรงพยายาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมองไตวาย มะเร็งและ กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปในขุมชมหนองรี ชุมชนป่ามะปรางและชุมชนร่วมใจภาพกิจกรรม