เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนหนองรี


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 182 ครั้ง


    วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนหนองรีภาพกิจกรรม