เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกดำเนินการประชาสัมพันธ์ แนวทางการใช้แพลตฟอร์ม


เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 127 ครั้ง


    วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกดำเนินการประชาสัมพันธ์ แนวทางการใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ติดตามและควบคุมโรคโควิด-19 ให้กับ บมจ.นิคส์แลนด์เทรดดิ้ง และหจก.ไทยทอยส์ค้าส่งภาพกิจกรรม