โรงพยายาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคและกลุ่มผู้สูงอายุ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 108 ครั้ง


    ในวันที่ 21 และ 22 พฤษภาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยายาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมองไตวาย มะเร็งและ กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปในขุมชมวัดคูยางและชุมชนเพชรภาพกิจกรรม