กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำแก่ร้านจำหน่ายอาหาร ประเภท หมูกระทะ หมูจุ่ม บุฟเฟ่ต์ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 123 ครั้ง


    วันที่ 25 พ.ค. 2563 เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำแก่ร้านจำหน่ายอาหาร ประเภท หมูกระทะ หมูจุ่ม บุฟเฟ่ต์ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 โดยแนะนำให้ป้องกันในเบื้องต้น เช่น การสวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ การจัดระยะห่างทางสังคม การใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" เพื่อสำรวจจำนวนผู้ใช้บริการ การจัดภาชนะส่วนบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสภาชนะร่วมกัน การจัดให้มีทางเข้าออกทางเดียว และการจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่างๆ ของร้านภาพกิจกรรม