กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี กับคณะกรรมการทีมประเมินสุดยอดส้วมระดับจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ สาขากำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 99 ครั้ง


    วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี กับคณะกรรมการทีมประเมินสุดยอดส้วมระดับจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ สาขากำแพงเพชรภาพกิจกรรม