โรงพยายาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคและกลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชมเพชรทรายทอง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 101 ครั้ง


    ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยายาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมองไตวาย มะเร็งและ กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปในชุมชมเพชรทรายทองภาพกิจกรรม