โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคและกลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชมเจริญสุข


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 134 ครั้ง


    ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมองไตวาย มะเร็งและ กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปในชุมชมเจริญสุขภาพกิจกรรม