งานป้องกันและควบคุมโรค ร่วมกับงานสุขาภิบาลฯ ดำเนินการงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 77 ครั้ง


    วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค ร่วมกับงานสุขาภิบาลฯ ดำเนินการงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง(Sentinel surveillance )โดยการเก็บตัวอย่างน้ำลาย จากผู้ประกอบการค้า ในตลาดไนท์ ตลาดริมปิง ตลาดศูนย์การค้าฯ และPcc.รพ.กพ. ออกให้บริการตรวจโควิดให้กับพนักงานบริการห้างโลตัส​/นิกแลนด์