นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนายวสันต์ เสริฐศรี ผู้อำนวยการช่างสุขาภิบาล ออกตรวจการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนบ่อแขก


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 505 ครั้ง


    วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และ นายวสันต์ เสริฐศรี ผู้อำนวยการช่างสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง กองช่างสุขาภิบาล ออกตรวจการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนบ่อแขก