เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 101 ครั้ง


    วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม