โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ดำเนินการนัดหมายให้ผู้ปกครองนักเรียน รับเงินค่าสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามนโยบายโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 40 ครั้ง


    โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการนัดหมายให้ผู้ปกครองนักเรียน รับเงินค่าสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามนโยบายโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี และ มาตรการเว้นระยะห่างสังคมป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2029 (Covid -19) โดยจัดเวลารับระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 แบ่งออกเป็น 3

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ชั้นปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563ชั้นประถมต้น ป.1-3

วันที่ 24 มิถุนายน 2563ชั้นประถมปลาย ป.4-6ภาพกิจกรรม