โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในเรื่องของมาตราการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับรถรับ-นักเรียน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 21 ครั้ง


    วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในเรื่องของมาตราการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับรถรับ-นักเรียน โดยเชิญผู้ประกอบการมารับฟังนโยบาบและทำข้อตกลง (MOU) ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดว่าให้ผู้ประกอบการ

- จัดทำความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียนและบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงจัด

- ให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ

- นักเรียนที่ใช้บริการรับส่งนักเรียนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

- ก่อนและหลังใช้บริการให้นักเรียนแต่ละรอบให้เปิดหน้าต่างประตูระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทดีได้สะดวกภาพกิจกรรม