เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวกำแพงเพชร ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษาและพิธีเปิดงานหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดบาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 171 ครั้ง


    เทศบาลเมืองกำแพงเพชรขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวกำแพงเพชร ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ วัดบาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. โดย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อส่งเสริมและร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนพรรษาที่ปฏิบัติ สืบทอดกันมาให้ดำรงอยู่สืบไป เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเกิดความภาคภูมิใจ และหวงแหนในมรดกที่บรรพบุรุษมอบไว้


    และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดงานหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดบาง โดยมี นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 พร้อมกันนี้ นายกปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวกำแพงเพชร

    สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป พิธีหล่อเทียนพรรษา มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เพราะเมื่อสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างในปัจจุบัน เวลาพระภิกษุสามเณร จะสวดมนต์ท่องจำตำรับตำราต้องอาศัยแสงสว่างจากคบ ตะเกียง และเทียนไข ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนถวาย โดยการเรี่ยไรขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธาเมื่อมีมากพอแล้วจึงทำการหล่อที่วัดหรือสถานที่จัดงาน ทำการตกแต่งประดับประดา และแกะสลักลวดลายสวยงาม มีการประกวดประชันความสวยงามกันเป็นที่ครื้นเครง อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ ถือกันว่าจะทำให้ผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้าเหมือนดังแสงเทียนที่ส่องสว่างในยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ในสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่าง การอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจวัตรของสงฆ์ภาพกิจกรรม