ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมพนักงานขับรถขยะและพนักงานประจำรถขยะ เพื่อมอบนโยบายผู้บริหารและร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 53 ครั้ง


    วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมพนักงานขับรถขยะและพนักงานประจำรถขยะ เพื่อมอบนโยบายผู้บริหารและร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆภาพกิจกรรม