สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามนิเทศการดำเนินงานให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 102 ครั้ง


    วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามนิเทศการดำเนินงานให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

    ภาพกิจกรรม