เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนกะโลทัย ชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนป่ามะปราง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 120 ครั้ง


    วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง โรคเบาหวาน ติดบ้าน และมะเร็งปอด ณ ชุมชนกะโลทัย ชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนป่ามะปราง
ภาพกิจกรรม