เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงตรวจเหตุร้องเรียนเรื่อง "กลิ่นจากร้านจำหน่ายอาหารทะเล"


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 54 ครั้ง


    วันที่ 13 ก.ค. 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงตรวจเหตุร้องเรียนเรื่อง "กลิ่นจากร้านจำหน่ายอาหารทะเล" ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่พบเจ้าของกิจการ จึงได้ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรมม จังหวัดกำแพงเพชร ต่อไปภาพกิจกรรม