เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุติดบ้าน ชุมชนป่ามะปราง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 104 ครั้ง


    วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุติดบ้าน ชุมชนป่ามะปรางภาพกิจกรรม