กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนท่อทองแดง ร.ร.เทคนิค ร.ร.วัชรวิทยา และวัดคูยาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 75 ครั้ง


    วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนท่อทองแดง ร.ร.เทคนิค ร.ร.วัชรวิทยา และวัดคูยางภาพกิจกรรม