นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงตรวจรถขยะ ก่อนดำเนินการซ่อม กรณีมีน้ำจากรถขยะไหลลงสู่ถนน ก่อเหตุรำคาญให้ผู้ใช้รถใช้ถนน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 104 ครั้ง


    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงตรวจรถขยะ ก่อนดำเนินการซ่อม กรณีมีน้ำจากรถขยะไหลลงสู่ถนน ก่อเหตุรำคาญให้ผู้ใช้รถใช้ถนนภาพกิจกรรม