เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง โรคเรื้อรัง ชุมชนเพชรทรายทองและชุมชนหนองรี


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 96 ครั้ง


    วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง โรคเรื้อรัง ชุมชนเพชรทรายทอง และชุมชนหนองรีภาพกิจกรรม