โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ดำเนินการคัดกรองค้นหาวัณโรครายใหม่ ในประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้ง 27 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 89 ครั้ง


    วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ดำเนินการคัดกรองค้นหาวัณโรครายใหม่ ในประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้ง 27 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ณโรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คนภาพกิจกรรม