ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์และประชุมพนักงาน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 76 ครั้ง


    วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์และประชุมพนักงาน โดย ผอ.ศิริวรรณ คัชมาตย์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้มอบนโยบาย เพื่อให้พนักงานนำไปปฏิบัติต่อไปภาพกิจกรรม