เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเปลี่ยนสายปัสสาวะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 97 ครั้ง


    วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเปลี่ยนสายปัสสาวะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม