พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 22 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ ถนนกำแพงเพชร กิโลเมตรที่ 0.300 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร นายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายทรงชัย พ่วงสุวรรณ ผอ.แขวงทางหลวงกำแพงเพชร นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง


     ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ถนนกำแพงเพชร เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีความสำคัญ โดยถนนกำแพงเพชรเป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองกำแพงเพชรและเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร อาทิเช่น อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น โดยได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯภาพกิจกรรม