เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ชุมชนเพชรชูทรัพย์และวัดคูยาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 67 ครั้ง


    วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ชุมชนเพชรชูทรัพย์และวัดคูยาง เพื่อติดตามประเมินอาการ และให้คำแนะนำการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค