การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 73 ครั้ง


    เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หน่วยศึกษานิเทศก์กองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี เมืองกำแพงเพชรมอบหมายให้นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการมอบนโยบายทางด้านการศึกษาให้แก่พนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร "นโยบายในการ จัดการศึกษา บทบาทหน้าที่ และวินัย จรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู" โดยนายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายระเบียบ-กฏหมาย วินัยจรรยาบรรณของครู การประกอบอาชีพควบคุม และทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563. ณ ห้องประชุมชากังราว 1 (ชั้น 4)ภาพกิจกรรม