เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านแม่หลังคลอด ชุมชนเพชรทรายทองและชุมชนร่วมใจพัฒนา


เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 84 ครั้ง


    วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านแม่หลังคลอด ชุมชนเพชรทรายทองและชุมชนร่วมใจพัฒนาภาพกิจกรรม