เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงชุมชนวัดกะโลทัย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 72 ครั้ง


    วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงชุมชนวัดกะโลทัยภาพกิจกรรม