งานสัตวแพทย์ รับการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 จากปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 39 ครั้ง


    วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสัตวแพทย์ รับการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 จากปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรภาพกิจกรรม