โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัดเพื่อเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม


เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 82 ครั้ง


    กองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมเป็นเกียรติการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัดเพื่อเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2563 กิจกรรม "เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) 24 สิงหาคม2563"ภาพกิจกรรม