โรงพยาบาลกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนประชาหรรษาและชุมชนเพชรทรายทอง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 99 ครั้ง


    วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนประชาหรรษา และชุมชนเพชรทรายทองภาพกิจกรรม