โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องก้นโรค กับนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 3


เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 82 ครั้ง


    วันที่ 1 กันยายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องก้นโรคคอตีบ บาดทะยัก หัด หัดเยอรมัน คางทูมและวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้กับนักเรียน ชั้น ป.1 โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 16 คน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยังนักเรียนชั้นป.6 จำนวน 62 คนภาพกิจกรรม