โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้กับนักเรียนโรงเรียนนนาชาติภู่ขจร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 77 ครั้ง


    วันที่ 3 กันยายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก หัด หัดเยอรมัน คางทูมและวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้กับนักเรียนชั้นป.1 และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยังให้กับนักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนนนาชาติภู่ขจรภาพกิจกรรม