โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วย ชุมชนบ่อแขกและเพชรทรายทอง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 59 ครั้ง


    วันที่ 3 กันยายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วย ชุมชนบ่อแขกและเพชรทรายทองภาพกิจกรรม