เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วย ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อน ชุมชนประชาหรรษาและเพชรทรายทอง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 67 ครั้ง


    วันที่ 8 กันยายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วย ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อน ชุมชนประชาหรรษาและเพชรทรายทองภาพกิจกรรม