โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องก้นโรค ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 79 ครั้ง


    วันที่ 9 กันยายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องก้นโรคคอตีบ บาดทะยัก หัด หัดเยอรมัน คางทูมและวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้กับนักเรียนชั้นป.1 และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยังให้กับนักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนเทศบาล 2ภาพกิจกรรม