โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่รับการรักษา ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 92 ครั้ง


    โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่รับการรักษา ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563 โดยมีการตรวจตา ตรวจเท้า ตรวจฟัน ในวันที่ 15 กันยายน 2563ภาพกิจกรรม