เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประจันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 7 ครั้ง


    เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประจันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 เทสบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ภาพกิจกรรม