เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินตลาดเทศบาลสะอาดระดับจังหวัด ตามโครงการตลาดสดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ปี 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 41 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ต้อนรับคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลสะอาดระดับจังหวัด เพื่อตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,ตลาดสดต้นโพธิ์และตลาดไนท์บาร์ซา ตามโครงการตลาดสดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ปี 2563 โดยให้ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง ซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจะได้ดำเนินการปรับปรุงตามที่คณะกรรมการฯ ได้แนะนำต่อไปภาพกิจกรรม