งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสุกัญญา สุทธิชาติ อสม.ดีเด่น สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพประจําปี 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 77 ครั้ง


    งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสุกัญญา สุทธิชาติ อสม.ดีเด่น สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพประจําปี 2563 เข้าร่วมประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคเหนือ ประจำปี 2563 และรับมอบโล่เกียรติคุณ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 จากท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดอุทัยธานีภาพกิจกรรม