โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการตรวจรักษาโรค และฉีดวัคซีนไข้หวัดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 49 ครั้ง


    วันที่ 1 ตุลาคม 2663 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการตรวจรักษาโรค โดยมี นายแพทย์กำชัยรังสิมันต์พิบูลย์ และพยาบาลวิชาชีพ ฉีดวัคซีนไข้หวัดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม