โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) เพื่อฝึกทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 44 ครั้ง


    วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) จัดโดย สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อฝึกทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ