โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับทีมงาน อสม. ออกหน่วยปฐมพยาบาล และคัดกรอง Covid-19 ให้กับผู้มาท่องเที่ยวงานฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร (Refresh Kamphaeng Phet)


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 56 ครั้ง


    วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับทีมงาน อสม. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ออกหน่วยปฐมพยาบาล และคัดกรอง Covid-19 ให้กับผู้มาท่องเที่ยวงานฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร (Refresh Kamphaeng Phet) ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ภาพกิจกรรม